Anh1 15336056229721899305308

Oái oăm việc trâu, bò ra đồng gặm cỏ phải đóng phí 100.000 đồng!

Trâu, bò lớn ra đồng thì phải đóng tiền "phí đồng" 100.000 đồng/con/năm, còn trâu nghé 50.000 đồng. Câu chuyện oái oăm này đang diễn ra ở tỉnh Quảng Bình khiến người nông dân nghèo bức xúc

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản