9 11 42

Nhiều học sinh trường chuẩn Quốc gia chưa biết đọc nhưng vẫn được lên lớp

Năm học 2017 – 2018, nhiều phụ huynh và giáo viên ở thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết có nhiều học sinh lớp 1 lên lớp 2 của trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng “A” chưa biết chữ, nhưng vẫn được cho lên lớp. Đây cũng là ngôi trường năm học trước từng bị phản ánh có tình trạng này.

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam