Hp6pgn1vmgkwuumj

Nhân vật nào đã định đoạt Thủ Thiêm?

Có thể nói ngay rằng, những nhân vật “định” - tức quyết định số phận Thủ Thiêm, giao cho nhà đầu tư nào, bằng phương thức nào, có khá nhiều người, như ông Lê Thanh Hải, ông Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân... Còn những nhân vật “đoạt” được miếng bánh Thủ Thiêm, tức có các dự án lớn tại Thủ Thiêm, cũng không ít tên tuổi.

 

Việt Nam cộng sản