1 gom dat cpol

Nhà đầu tư Trung Quốc âm thầm gom đất ở nhiều nơi

Theo thống kê của CBRE, trong chín tháng đầu năm 2018, tỉ lệ người Trung Quốc mua nhà tại TP.HCM đạt 31%, trong khi người Việt Nam chỉ đạt 24%.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc thuế công an cộng sản