Hl 1030 006

Nhà hoạt động trẻ ở Trà Vinh bị phạt 7.5 triệu đồng vì in truyền đơn chống luật đặc khu

Nhà cầm quyền CSVN vừa quyết định phạt hành chính 7.5 triệu đồng (340 Mỹ kim) đối với nhà hoạt động trẻ Đặng Ngọc Thanh vì in và phát tán truyền đơn với nội dung chống luật đặc khu.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản