44681510 10158175848340620 628875811629301760 n

Nhà hát giao hưởng 1.000 chỗ ở Vĩnh Phúc thường xuyên đóng cửa

Là một trong những nhà hát giao hưởng lớn nhất cả nước, hai năm qua nhà hát Vĩnh Phúc tổ chức được 15 sự kiện và hầu hết miễn phí.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản