Vn nhau

Nhậu trong giờ làm việc, 15 cán bộ ở Bạc Liêu bị kiểm điểm

Khi nhận quyết định về công tác tại cơ quan mới thành lập, 15 cán bộ thuộc ba xã ở Bạc Liêu, rủ nhau đi ăn nhậu trong giờ làm việc bị người dân phát hiện, buộc phải phê bình, không xét thi đua trong năm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản