Hl 0813 013

Nhật Bản giúp Việt Nam khai thác khí đốt ở Biển Đông

Trong một bước đi có thể khiến Trung Cộng tức giận, hai công ty Nhật Bản đã ký một thỏa thuận hợp tác với Việt Nam phát triển và bán khí đốt ở Biển Đông.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản