2 193394

Những dòng sông lớn ở Hải Dương lại bị đầu độc, cá lồng chết hàng loạt

Những ngày qua, những người nuôi cá lồng bè trên địa bàn tỉnh Hải Dương lại gặp nạn khi nguồn nước trên tuyến sông Lục Đầu đổ về sông Kinh Thầy, Thái Bình, Kinh Môn bị ô nhiễm nặng, cá chết hàng loạt. Nguồn nước sông ô nhiễm tràn tới đâu, cá chết tới đó. Nhiều hộ bỗng dưng mất tiền tỷ mà chẳng biết kêu ai.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng