Safe image 1 8

Những con số tử thần và bóng dáng Trung Quốc quanh những dự án nhiệt điện than

Để có công suất điện than hơn 13.000 MW như hiện nay, đổi lại, là con số 4.300 người Việt chết yểu mỗi năm. Tuy nhiên, theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất điện than đến năm 2030 sẽ lên tới 55.000 MW. Khi tất cả các nhà máy đi vào vận hành, con số người chết vì nhiệt điện than sẽ tăng lên gấp gần 6 lần, 25.000 người mỗi năm. 

 

Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam