8e349a67 9f67 43dd bffb bfb4ce368d73 w1023 r1 s

Nhắn dân Sài Gòn: Nếu thương mình, hãy yêu nước… cống!

Đoàn làm phim thời sự - tài liệu về chống ngập ở Sài Gòn ngập vừa hoàn tất một “tập” nữa. Cho đến giờ không ai biết bộ phim này còn bao nhiêu “tập”, sẽ hết tổng cộng là bao nhiêu tiền nhưng nhìn một cách tổng quát, nếu biết thương mình, dân Sài Gòn nên bày tỏ tình yêu với nước… cống để đoàn làm phim giải tán.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản