11232922 1 small 1310920086 nv

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI

Một quốc gia được cấu thành bởi 2 thành phần cốt lõi, nhà nước và nhân dân. Nếu giữa nhà nước và nhân dân đứng chung nhau được thì đất nước phát triển, còn khi nhà nước và nhân dân không đứng cùng nhau vì mục tiêu chung, đất nước sẽ lụi tàn. Thế nhưng điều bất hạnh là ở Việt Nam, ĐCS đã biến nhà nhà nước thành công cụ áp đặt ý đồ của Đảng lên nhân dân. Họ xem nhân dân là đối tượng để khai thác và luôn dè chừng những đòi hỏi từ phía nhân dân. Cho nên giữa dân và nhà nước không có sự dung nạp. Đây là mối quan hệ đối đầu.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản