Nguyen phu trong vo kim cu e1525772764131

Nguyễn Phú Trọng sẽ phải đối xử thế nào với ‘phe ta’?

“Phe ta” là một khái niệm chính trị học mới toanh xuất phát từ dân gian đương đại, hàm ý nhắm đến giới quan chức các ngành, các địa phương và ở các cấp có mối quan hệ “tư bản thân hữu” với “phe đốt lò” – cũng là một khái niệm dân gian dành cho “người đốt lò vĩ đại” cùng những quan chức cận thần của ông.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản