E891394b e23e 4c6b 98c7 53e205992772

Nghêu chết hằng loạt ở Nghệ An

Cũng tin liên quan đến môi trường, trong khoảng thời gian hơn một tuần nay, hàng trăm tấn nghêu ở xã Hoàng Mai, Nghệ An chết chưa rõ nguyên nhân.

 

Biển Đông Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam