1044 ngan sach nha nuoc co the tham hut 200000 ty dong 1467185031394

Ngân sách Nhà nước thâm hụt 38,3 nghìn tỷ trong 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của Tổng cục thống kê, tính đến ngày 15/9, thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) ở mức 38,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tổng thu NSNN ước tính đạt 898,3 nghìn tỷ đồng; tổng chi ước tính đạt 936,6 nghìn tỷ đồng.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thuế công an cộng sản