Thu truong bo tai chinh huynh quang hai mof 1024x645

Ngân sách chi gần 60.000 tỷ đồng trả nợ lãi vay nửa đầu năm 2018

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, NHNN đã thực hiện phát hành 89.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản