An 20181128 tie n o ng vie t nam by vinacorp

Ngân hàng nhà nước CSVN tiếp tục đưa ra thị trường 113,000 tỷ đồng

Tin Sài Gòn, Việt Nam – Chưa đầy 2 tháng nay, ngân hàng nhà nước CSVN đã liên tục đưa ra thị trường hơn 113,000 tỷ đồng; trong đó chỉ tính riêng từ ngày 19 đến 23/11/2018, ngân hàng nhà nước đã đưa ra thị trường 5,089 tỷ đồng.

 

Nguyễn Xuân Phúc thuế Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam