D662e379 2a56 4675 b1cc 315f5e1e1c2d

Đồng Nai khởi tố 20 người biểu tình

Cũng liên quan đến việc xét xử các đối tượng được cho là kích động người dân tham gia cuộc biểu tình lớn trên cả nước diễn ra hôm ngày 10 tháng 6.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản