Safe image 1 23

Ngồi tù oan ròng rã 14 tháng, được xin lỗi chớp nhoáng chưa đến 10 phút: Công bằng ở đâu?

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Mỹ công an cộng sản