Vn dan tq lai xe sang mong cai

Người Trung Quốc tiếp tục được tự do lái xe vào thẳng Quảng Ninh

-

 

Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc công an cộng sản