47689562 2420794147961987 4861129592900943872 n

Người Trung Cộng mua nhà ở Sài Gòn nhiều hơn cả người Việt trong nước

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ người dân Trung Cộng mua nhà ở Sài Gòn lên đến 31%, trong khi đó số người dân Việt Nam mua nhà chỉ chiếm 24%, đưa Trung Cộng lên tỷ lệ dẫn đầu thị trường giao dịch nhà đất tại Sài Gòn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản