Image 22

Người Khmer Krom muốn đòi quyền tự trị ở Việt Nam

-

 

Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nợ công Giáo dục thuế Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản