764ab276 700c 4622 81e1 135a583206ab

Người dân lại dựng lều phản đối bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm

Hàng chục người dân hôm 22 và 23 tháng 9 đã dựng lều trước cổng bãi rác Khánh Sơn ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phản đối bãi rác này gây ô nhiễm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản