Safe image 22

Người chống hàng giả dùng bằng giả và phát ngôn vô trách nhiệm

Đã đến lúc các cơ quan chức năng nên làm rõ để chấm dứt tình trạng các cá nhân leo cao, luồn sâu vào các tổ chức xã hội mà cứ ngỡ vô thưởng vô phạt, nhưng kỳ thật sẽ rất tai họa cho dân, cho nước.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế Biển Đông công an cộng sản