39278241 442263566267212 3524634524568780800 n

NGƯỜI ĐÀN BÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ BÁN VÉ SỐ

Bà mang tên một loài hoa của ký ức tuổi học trò. Trước năm 1975, bà từng đi thi hoa hậu và được giải khuyến khích. Sau 1975, bà tiếp tục học trường luật.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản