3 13

Ngư dân liên tục bị tàu Trung Cộng cướp, chính quyền xúi tiếp tục ra khơi

-

 

Biển Đông thuế Trung Quốc nợ công Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam