6630a133 46ab 45e6 9729 4f241c3b21ae cx0 cy10 cw0 w1023 r1 s

Đảng Cộng sản Iraq bị tấn công

Hai quả bom tự chế đã được ném vào trụ sở của Đảng Cộng sản Iraq, tổ chức thuộc liên minh với giáo sĩ Moqtada al-Sadr mới giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội.

 

cộng sản