Hl 0924 001

Nam Hàn trục xuất hơn 500 công nhân Việt trong nửa năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 518 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn bị bắt và trục xuất về nước, và 988 người khác tự nguyện hồi hương.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản