1 136616

Đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước có tỉ lệ u.n.g t.h.ư cao nhất thế giới

75.000 người Việt Nam c*h.ế.t do u.n.g t.h.ư mỗi năm, 200 người c*h.ế.t mỗi ngày. Đó là nỗi đau lớn mà nhiều gia đình Việt Nam đang phải gánh chịu. Chưa dừng lại ở đó, người mắc bệnh u.n.g t.h.ư thì khó sống, còn người ở lại tiếp tục phải oằn mình trả nợ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản