Du thao tieu chuan moi chuc danh giao su pho giao su

Nền giáo dục Việt Nam hàng chục năm qua: Không thể cải cách được!

Giáo dục Việt Nam trong gần 30 năm qua không chỉ rối loạn bởi các đề án hoang tưởng tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng mà còn đối diện với cuộc khủng hoảng suy đồi đạo đức nghiêm trọng khiến niềm tin vào những gì được gọi là “cải cách” sụp đổ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản