5ed37ed0 9730 43cb bf52 c2383332683e

Nỗi niềm người dân mất đất tại Long Hưng

Long Hưng từ một vùng quê trù phú trước đây, nay trở nên hoang tàn sau 10 năm thực hiện dự án ‘Khu Đô thị Kinh tế mở Long Hưng’. Đây là dự án mà vào năm 2008, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt cho Tập đoàn DonaCoop làm Chủ đầu tư.
 

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam