B4 4

Nội bộ chính quyền Trung Cộng đang rạn nứt do chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ

Theo bốn nguồn tin gần với chính phủ Trung Cộng, cuộc chiến thương mại ngày càng gia tăng với Hoa Kỳ đang gây ra chia rẽ nội bộ trong đảng cộng sản Trung Hoa.

 

Việt Nam Trung Quốc Mỹ