Safe image 1

Đến giáo dục mà cũng độc quyền

Đầu năm học mới 2018-2019, sách giáo khoa (SGK) lại thiếu, có nơi khan hiếm, phụ huynh phải chạy đôn chạy đáo lùng mua cho con.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản