3f0c6f21 0246 45aa a859 0afca1a0aa1c

Mua điện của Trung Quốc: lợi bất cập hại

Bộ Công Thương vừa công bố báo cáo cho thấy Việt Nam bị đe dọa sẽ thiếu điện nghiêm trọng. Để giải quyết, một trong những giải pháp mà Bộ này đưa ra có việc sẽ tăng cường mua điện từ Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản