Image 10

Miền Tây thiệt hại do lũ sớm và nhanh

Tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Thiên Tai cho biết mực nước lũ ở khu vực này đang lên và còn diễn biến phức tạp.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản