Máy bay hoãn chuyến vì khách Trung Quốc ném đồng xu vào động cơ

Nhiều người tin rằng việc ném đồng xu vào động cơ máy bay sẽ giúp họ gặp may mắn và chuyến đi an toàn.

 

Biển Đông Nguyễn Phú Trọng Việt Nam cộng sản công an