8ae73889 04ff 4452 9890 34062e4eac6f

Ma trận dư luận và những ‘tự diễn biến’ không từ quần chúng

“Tự diễn biến” không từ quần chúng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản