48412aea 8f9b 4ab9 8994 086b2ef50287 w1023 r1 s

Mỹ và Việt Nam sẽ ‘cùng khai thác dầu khí bất chấp Trung Quốc’?

Không phải quan chức kinh tế, mà lại chính là một viên chức an ninh lần đầu tiên nói bóng gió về khả năng Mỹ và Việt Nam sẽ ‘cùng khai thác dầu khí’.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản