Mỹ thúc đồng minh gia tăng hiện diện quân sự trên Biển Đông

Ngũ Giác Đài thúc hối các đồng minh ở khu vực Thái Bình Dương gia tăng sự hiện diện quân sự trên Biển Đông để đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản