My infonet

Mỹ thẳng thừng từ chối yêu cầu của TQ về việc “không xuất hiện ở Biển Đông”

Hôm 9/11, giới chức cấp cao Mỹ đã từ chối lời cảnh báo của Trung Quốc về việc dừng điều động các tàu chiến Mỹ tới Biển Đông.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản