Vn nguoi than lam quan quang nam

Một xã ở Quảng Nam có 10 người thân cùng làm ‘quan’

Chuyện khó tin này xảy ra ở xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức. Có đến 10 người có mối quan hệ thân thiết, bà con trong tộc họ nắm giữ hết chức vụ chủ chốt của xã này.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng