Mike pence 1

Một tuyên chiến về Chiến tranh Lạnh mới?

Ngày 4/10 vừa qua, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence có vài phát biểu rất quan trọng về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung cộng (1). Trong bài diễn văn khá dài (15 trang A4), ông Pence đề cập đến rất nhiều vấn đề lịch sử và những chiêu trò của Trung cộng hiện nay nhằm tấn công vào lợi ích của Mỹ, và ông chỉ thẳng những kẻ đang cai trị Trung cộng rằng Tổng thống Mỹ sẽ có biện pháp chống trả thích đáng. Bài diễn văn được xem như là một tuyên chiến cho cuộc Chiến tranh Lạnh mới (2).

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản