125fb724 06b2 4d3a 8634 615905937658

Một tháng sau bạo động Bình Thuận, chỉ có dân bị trừng trị

Vụ bạo động tại Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11 tháng sáu 2018 là một trong những vụ bạo động lớn nhất của dân chúng chống nhà cầm quyền trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản