Image 23

Một người Mỹ gốc Việt sẽ bị đem ra xét xử vì cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ”

-

 

Nguyễn Phú Trọng Việt Nam cộng sản công an