Image 23

Một người Mỹ gốc Việt sẽ bị đem ra xét xử vì cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ”

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản