Qt hang ch c cong an c i u ng n tr n ap gia inh anh hi n

Một người bị tổn thương nội tạng tại trại tạm giam, công an phủ nhận đánh đập

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản