Qt hang ch c cong an c i u ng n tr n ap gia inh anh hi n

Một người bị tổn thương nội tạng tại trại tạm giam, công an phủ nhận đánh đập

-

 

cộng sản Việt Nam thuế nợ công Giáo dục Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an