1526898121 418 mat hon 800 ty dong mot nam nuoi 63000 cong chuc thua anh minh hoa 1526897962 width650height406

Mất hơn 800 tỷ đồng một năm nuôi 63.000 công chức “thừa”

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện ra, có tới hơn 63.000 công chức, viên chức, hợp đồng lao động vượt quy định tại các bộ, ngành, địa phương.

 

Việt Nam cộng sản công an nợ công