Mot bi thu thanh doan bi dan tam giu 2 ngay 47644 e1529921756280

Một Bí thư thành đoàn bi dân tạm giữ 2 ngày

Tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, mâu thuẫn giữa dân và Công ty Cao su Kon Tum căng thẳng đến mức người dân trói luôn Bí thư thành đoàn thành phố Kon Tum và một số cán bộ khác để tạo áp lực với chính quyền…

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản