25d53233 ddc2 42c2 83f4 15e3381b592f w1023 r1 s 1

Mẹ Nấm sẽ được vinh danh tại New York với giải Tự do Báo chí Quốc tế

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm, là một trong 5 người được trao giải Tự do Báo chí Quốc tế của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo (CPJ) có trụ sở ở New York.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng