Moi nam mat 50 000 ty dong vi tai nan giao thong

Mỗi năm mất 50.000 tỷ đồng vì tai nạn giao thông

Con số gần 50.000 tỷ đồng tổn thất do tai nạn giao thông ở Việt Nam bằng gần 30% ngân sách giáo dục và 60% giá trị xuất khẩu gạo.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản