Vn cong nhan va dang

Mặc công nhân sống khổ, đảng kêu công nhân ‘có trách nhiệm chính trị’

Cả tổng bí thư và các lãnh đạo hàng đầu chế độ Hà Nội chỉ hô hào giới công nhân ý thức “trách nhiệm chính trị,” tảng lời quyền đình công và đồng lương không đủ sống của họ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản